Selamat Datang.
Sila Tunggu Sebentar.
Memuat Laman Sesawang..

1.

Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon rumah ?

Jawapan

:

Syarat kelayakan untuk memohon rumah adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 • Pendapatan minimum bagi permohonan Rumah Selangorku Jenis B, C dan D ditetapkan RM3001.00 sebulan;
 • Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM3,000.00 sebulan sahaja dibenarkan permohonan Jenis A manakala pendapatan isi rumah melebihi RM3,001.00 sebulan sehingga RM10,000.00 sebulan dibenarkan permohonan Jenis B, C dan D;
 • Sekiranya pendapatan isi rumah tidak melebihi RM 3,000.00 sebulan adalah dibenarkan juga membuat pilihan Jenis B, C atau D. Bagi pendapatan isi rumah melebihi RM3,001.00 sebulan, permohonan Jenis A tidak dibenarkan;
 • Pemohon hanya dibenarkan membuat pilihan 1 jenis rumah sahaja sama ada jenis A, B, C,atau D semasa membuat permohonan
 • Pemohon atau pasangan belum memiliki rumah sama ada melalui projek kerajaan atau swasta di Selangor;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Perjanjian Jual-Beli dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Pembelian rumah untuk didiami dan bukan untuk disewa;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon Rumah Selangorku


2.

Bagaimanakah cara untuk mendaftar bagi permohonan rumah ?

Jawapan

:

Pemohon boleh mendaftar secara ‘online’ di laman web LPHS http://lphs.selangor.gov.my


3.

Bolehkah saya mendapatkan Manual proses pendaftaran Rumah sebagai rujukan?

Jawapan

:

Sekiranya pemohon tidak mengetahui proses pendaftaran secara betul dan tepat, sila rujuk manual proses pendaftaran Rumah Selangorku boleh dirujuk pada laman sesawang LPHS seperti berikut : http://ehartanah.lphs.gov.my/


4.

Apakah dokumen yang diperlukan bagi permohonan rumah ?

Jawapan

:

Pemohon perlu muat turun dokumen-dokumen berikut semasa pendaftaran iaitu:

 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Salinan Surat Nikah/Daftar Perkahwinan/SuratCerai/Sijil Kematian pasangan;
 • Surat Pengesahan bujang daripada majikan atau Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri bagi pemohon yang belum berkahwin;
 • Penyata gaji terkini atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri;
 • Surat akuan bersumpah daripada pesuruhjaya sumpah sekiranya pasangan tidak bekerja;
 • Penyata KWSP (jika ada); dan
 • Laporan dan rekod pemohon dan pasangan di Central Credit Reference Information System (CCRIS) atau CTOS yang menyatakan laporan dan rekod CCRIS.

5.

Berapakah harga rumah ?

Jawapan

:

Harga rumah adalah tidak melebihi RM250,000.00 seunit termasuk 6% cukai SST bergantung kepada jenis, keluasan,lokasi dan kemudahan-kemudahan tambahan yang disediakan.


6.

Berapakah keluasan rumah ?

Jawapan

:

Keluasan rumah adalah di antara 700 kaki per segi (kp) hingga 1000 kaki per segi (kp) bergantung kepada jenis rumah.


7.

Dimanakah lokasi rumah yang boleh dipohon?

Jawapan

:

Pemohon boleh menyemak senarai projek rumah yang boleh dipohon di laman web LPHS http://lphs.selangor.gov.my

 • Peringatan! Sila pastikan lokasi yang dipilih adalah mengikut mukim yang betul dalam sistem pendaftaran.

8.

Kenapa permohonan saya dalam Sistem Pendaftaran Rumah dikategorikan sebagai ‘DRAF’?

Jawapan

:

Pemohon yang masih belum melengkapkan sepenuhnya permohonan dalam Sistem Pendaftaran Rumah Selangorku akan diletakkan dalam kategori ‘Draf’. Pemohon perlu menyemak semula permohonan dengan melengkapkan maklumat yang wajib diisi dan dokumen dimuat turun yang diperlukan. Sekiranya pemohon gagal melengkapkan maklumat permohonan dan tidak berjaya dihantar dalam tempoh 14 hari, maka pendaftaran ini akan terpadam dan permohonan baru perlu dilengkapkan semula.


9.

Berapa lamakah permohonan saya untuk ditawarkan Rumah dan status masih dalam ‘SENARAI MENUNGGU’?

Jawapan

:

Pemohon dalam status ‘SENARAI MENUNGGU’ bermaksud pemohon dalam proses untuk ditawarkan rumah namun tertakluk kepada kriteria dan syarat kelayakan pemohon, jumlah permintaan daripada pemohon, stok unit rumah yang ada ditawarkan dan sebagainya yang mempengaruhi proses penawaran dan kelayakan pemohon. Selepas tempoh 2 tahun masih tiada keputusan tawaran maka pendaftaran permohonan baru perlu dibuat semula. Walau bagaimanapun, pemohon boleh menukar Lokasi / Projek permohonan sekiranya merasakan permohonan tersebut telah lama atau tidak berminat lagi.


10.

Apakah yang patut saya lakukan apabila saya ‘LAYAK DITAWARKAN’ Rumah ?

Jawapan

:

Pemohon yang layak ditawarkan Rumah Selangorku, pihak pemaju berkenaan akan menghubungi pemohon melalui surat pemakluman berhubung status kelayakan pemohon dengan menghendaki pemohon mengemukakan ‘Dokumen Sokongan’ yang diperlukan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS). Semua ‘Dokumen Sokongan’ pemohon yang telah lengkap akan dikemukakan oleh pemaju kepada pihak LPHS bagitujuan semakan dan pengesahan sebelum surat tawaran dikeluarkan oleh LPHS. Pemohon boleh mendapatkan surat tawaran tersebut kepada pemaju berkenaan bagitindakan selanjutnya.


11.

Bolehkah saya mendaftarkan permohonan saya sedangkan projek Rumah belum dilancarkan untuk jualan?

Jawapan

:

Pemohon boleh berdaftar dan memohon bila-bila masa dan mengikut Lokasi /Projek yang dikehendaki walaupun permohonan pendaftaran dalam sistem LPHS bagi Rumah belum dibuka. Penawaran nama pemohon akan dibuat setelah pemaju memenuhi syarat permohonan untuk didaftarkan projek mereka dalam sistem pendaftaran Rumah


12.

Bagaimanakah saya hendak mendapatkan kata laluan (password) disebabkan terlupa kata laluan?

Jawapan

:

Pemohon boleh mendapatkan katalaluan sementara dengan menghantar email ke alamat berikut;

 • Email: azeerah@lphs.gov.my
 • Pemohon perlu menggantikan kata laluan sementara tersebut kepada kata laluan baru olehpemohon sendiri.
 • Pemohon juga boleh menghubungiterus ke nombor talian :03-5510 2177 atau 03-5510 2122 ext 118 / 119 bagimendapatkan katalaluan sementara.

13.

Bagaimanakah cara untuk mengemaskini maklumat terkini saya setelah berjaya didaftarkan dalam Sistem Pendaftaran Rumah ?

Jawapan

:

Pemohon boleh mengemaskini sendiri dalam Sistem Pendaftaran Rumah melibatkan perkara berikut:

 • Pertukaran Lokasi & Projek;
 • Pertukaran jenis Rumah Selangorku (B, C dan D);
 • Alamat pekerjaan atau surat menyurat pemohon;
 • No Telefon;
 • Jika melibatkan perubahan dari segi taraf perkahwinan,status pekerjaan, jumlah tanggungan dan pendapatan pemohon maka pemohon perlumengisi borang yang disediakan di kaunter LPHS untuk pengemaskinian maklumat pemohon.


14.

Apakah permohonan saya akan dipertimbangkan sekiranya saya telah memiliki/pembelian kediaman rumah di luar Selangor?

Jawapan

:

DITAWARKAN’ sahaja adalah wajib mengemukakan Salinan Perjanjian Jual-Beli berserta cukai tanah atau cukai pintu sebagai bukti pemilikan kediaman tersebut di luar Selangor. Bagi status permohonan dalam ‘SENARAI MENUNGGU’ tidak perlu dikemukakan dalam proses permohonan pendaftaran ini lagi.


15.

Adakah permohonan saya disenarai hitam sekiranya saya menolak tawaran Rumah yang ditawarkan?

Jawapan

:

Pemohon yang menolak tawaran akan menyebabkan nama pemohon disenarai hitamkan dalam Sistem Pendaftaran Rumah selama tempoh 2 tahun.


16.

Bagaimanakah proses pemilihan Rumah diadakan?

Jawapan

:

Proses pemilihan Rumah adalah berdasarkan sistem merit. Tiada sebarang rayuan bagi tawaran pemilihan Rumah yang akan diterima oleh LPHS kerana keputusan pemilihan ini adalah muktamad.