Selamat Datang.
Sila Tunggu Sebentar.
Memuat Laman Sesawang..

Rumah Selangorku

Syarat kelayakan untuk memohon Rumah Selangorku adalah seperti berikut:

 • Pemohon dan pasangan merupakan warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 • Permohonan Rumah Jenis A: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM3,500.00;
 • Permohonan Rumah Jenis B: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM7,000.00;
 • Permohonan Rumah Jenis C: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM10,000.00;
 • Permohonan Rumah Jenis D, JENIS E DAN JENIS E KHAS: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM14,500;
 • Pemohon hanya dibenarkan membuat pilihan 1 jenis rumah sahaja sama ada jenis A, B, C, D atau E semasa membuat permohonan;
 • Pemohon atau pasangan belum memiliki rumah sama ada melalui projek kerajaan atau swasta di Selangor;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Perjanjian Jual-Beli dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon Rumah Selangorku.

Harga jualan bagi Rumah Selangorku tertakluk kepada kategori dan Jenis rumah yang dipilih seperti berikut:

 1. Rumah Bertingkat (Pangsapuri)

Jenis A: RM 42,000.00 seunit

Jenis B: RM 100,000.00 seunit

Jenis C: RM 150,000.00 seunit

Jenis D: RM 200,000.00 seunit

Jenis E: RM 250,000.00 seunit

Nota: Perubahan harga jualan tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri


 1. Rumah Bertanah (Rumah Bandar & Teres)

Jenis A: RM 42,000.00 seunit (Rumah Bandar)

Jenis B: RM 100,000.00 seunit (Rumah Bandar)

Jenis C: RM 200,000.00 seunit (Rumah Bandar)

Jenis D: RM 250,000.00 seunit (Rumah Teres)

Jenis E: RM 250,000.00 seunit (Rumah Teres)

Nota: Perubahan harga jualan tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri


Kedai / Industri Mampu Milik

Syarat kelayakan untuk memohon Kedai/Industri Mampu Milik adalah seperti berikut:

 • Pemohon dan pasangan merupakan warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 • Pendapatan isi rumah hingga RM10,000 sebulan;
 • Pemohon tidak mempunyai sebarang jenis Hartanah Komersial (Kedai & Industri);
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon Rumah Selangorku.

Harga jualan bagi Kedai/Industri Mampu Milik adalah seperti berikut:

 1. Kedai Mampu Milik

RM 120,000.00 seunit

Nota: Perubahan harga jualan tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri


 1. Industri Mampu Milik

RM 150,000.00 seunit

Nota: Perubahan harga jualan tertakluk kepada kelulusan Kerajaan Negeri


Kediaman Komersial dan Boutique Office Mampu Milik

Syarat kelayakan untuk memohon Kediaman Komersial dan Boutique Office Mampu Milik adalah seperti berikut:

 • Pemohon dan pasangan merupakan warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 • Pendapatan isi rumah hingga RM15,000.00 sebulan dengan keutamaan akan diberikan kepada pemohon yang berpendapatan di bawah RM10,000.00;
 • Pemohon hanya dibenarkan memiliki satu (1) unit sahaja sama ada Pangsapuri Kediaman Komersial / Boutique Office Mampu Milik yang ditawarkan oleh LPHS;
 • Pemohon bagi Pangsapuri Kediaman Komersial / Boutique Office Mampu Milik akan diberikan keutamaan kepada usahawan muda yang berumur tidak melebihi umur 40 tahun;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon Rumah Selangorku.

Pemohon boleh mendaftar secara online di laman web LPHS https://ehartanah.lphs.gov.my/lphs/www/.

Pemohon perlu memastikan pilihan kategori adalah betul. Ini terdapat 3 kategori pendaftaran iaitu:

 1. Rumah Selangorku
 2. Kedai/Industri Mampu Milik
 3. Kediaman Komersial dan Boutique Office(Pangsapuri Perkhidmatan/SOHO/ SOVO/SOFO Mampu Milik)

Harga jualan bagi Kediaman Komersial dan Boutique Office (Pangsapuri Perkhidmatan / SOHO / SOVO / SOFO Mampu Milik) adalah seperti berikut:

 1. Pangsapuri Perkhidmatan
  RM 250,000.00 seunit (ZON 1) (550 kp)
  RM 270,000.00 seunit (ZON 2) (550 kp)

 2. Small Office Home Office (SOHO)
  RM 230,000.00 seunit (450 kp)

 3. Small Office Versatile Office (SOVO) / Small Office Flexsible Office (SOFO)
  RM 230,000.00 seunit (450 kp)

 4. Pangsapuri Perkhidmatan / SOHO (Transit Oriented Development / TOD)
  RM 230,000.00 seunit (450 kp)
  RM 250,000.00 seunit (550 kp)

Nota: Perubahan harga jualan tertakluk kepada kelulusan Kerajaan NegeriLain-lain Pertanyaan

Sekiranya pemohon tidak mengetahui proses pendaftaran secara betul dan tepat, sila rujuk manual proses pendaftaran Rumah Selangorku melalui laman sesawang LPHS seperti berikut: http://ehartanah.lphs.gov.my/.

Pemohon perlu memuat naik (upload) dokumen-dokumen berikut semasa pendaftaran iaitu:

 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Pendapatan Bulanan pemohon dan pasangan;
 1. Penyata gaji terkini daripada majikan atau surat akuan bersumpah / berkanun daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri;

Pemohon boleh menyemak senarai projek rumah yang boleh dipohon di laman web LPHS http://lphs.selangor.gov.my.

Peringatan! Sila pastikan lokasi yang dipilih adalah mengikut kategori yang betul dalam sistem pendaftaran. Ini bermaksud permohonan Rumah Selangorku hanya untuk pendaftaran Rumah Selangorku sahaja dan tidak boleh membuat pilihan projek dalam kategori Kediaman Komersial seperti Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik.

Tempoh masa yang ditetapkan untuk proses pindah milik Rumah Selangorku dan Hartanah Harga Kawalan adalah selepas tempoh lima (5) tahun daripada tarikh menandatangani Perjanjian Jual Beli (Sale and Purchase Agreement) dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri.

Pemohon yang masih belum melengkapkan sepenuhnya permohonan dalam Sistem Pendaftaran Rumah Selangorku akan diletakkan dalam kategori ‘Draf’. Pemohon perlu menyemak semula permohonan dengan melengkapkan maklumat yang wajib diisi dan dokumen dimuat naik yang diperlukan. Sekiranya pemohon gagal melengkapkan maklumat permohonan dan tidak berjaya dihantar dalam tempoh 21 hari, maka pendaftaran ini akan terpadam dan permohonan baru perlu didaftarkan semula.

Pemohon dalam status ‘SENARAI MENUNGGU’ bermaksud pemohon dalam proses PraTawar namun tertakluk kepada kriteria dan syarat kelayakan pemohon, jumlah permintaan daripada pemohon, stok unit rumah yang ada boleh ditawarkan dan sebagainya yang mempengaruhi proses penawaran dan kelayakan pemohon. Kebiasaanya, pendaftaran permohonan yang direkod dalam sistem di LPHS melebihi daripada jumlah stok unit yang boleh ditawarkan kepada pemohon dan perlu menunggu sehingga terdapat kekosongan unit.

Selepas tempoh 1 tahun masih tiada keputusan tawaran maka pendaftaran permohonan baru perlu dibuat semula. Walau bagaimanapun, pemohon boleh menukar lokasi projek permohonan sekiranya merasakan permohonan tersebut telah lama atau tidak berminat lagi.
Pemohon yang layak ditawarkan Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan, pihak pemaju berkenaan akan menghubungi pemohon melalui surat/emel/panggilan telefon pemakluman berhubung status kelayakan pemohon dengan menghendaki pemohon mengemukakan ‘Dokumen Sokongan’ (hardcopy) yang diperlukan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) seperti berikut: 
 • Satu (1) salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Satu (1) salinan Surat Nikah/Daftar Perkahwinan/SuratCerai/Sijil Kematian pasangan;
 • Satu (1) Surat Pengesahan bujang daripada majikan atau Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri bagi pemohon yang belum berkahwin (Salinan asal, wajib dikemukakan);
 • Satu (1) salinan penyata gaji terkini sebulan sahaja atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri; (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)
 • Satu (1) salinan Surat Akuan Bersumpah / Berkanun daripada pesuruhjaya sumpah sekiranya pasangan tidak bekerja; (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)
 • Satu (1) salinan Penyata KWSP (jika ada) berserta sejarah pengeluaran KWSP; (tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan); dan
 • Satu (1) salinan Laporan dan rekod pemohon dan pasangan di Central Credit Reference Information System (CCRIS) atau CTOS yang menyatakan laporan dan rekod CCRIS. (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)

Semua ‘Dokumen Sokongan’ (hardcopy) pemohon yang telah dilengkapkan oleh pemohon perlu dikemukakan kepada pihak pemaju untuk diserahkan kepada pihak LPHS bagi tujuan semakan dan pengesahan LPHS sebelum surat tawaran dikeluarkan. Pemohon yang layak boleh menyemak status di atas talian iaitu ‘’Terima Tawaran’’ iaitu surat tawaran telah dikeluarkan. Dengan ini, pemohon boleh mendapatkan surat tawaran tersebut daripada pemaju berkenaan bagi urusan pemilihan unit, perjanjian jual beli dan sebagainya.

Pemohon boleh berdaftar bila-bila masa namun perlu membuat pilihan projek juga disebabkan pilihan projek tersebut adalah wajib dalam setiap permohonan yang didaftarkan. Ini bermaksud permohonan akan berada dalam senarai projek yang dipohon iaitu dalam Pra-Tawar sekiranya dalam senarai menunggu.
Ini kerana, pemaju masih dalam proses mendapatkan kelulusan Permit Pengiklanan dan Lesen Pemaju (APDL) daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan dimasukan dalam kategori ‘’Projek Akan Datang’’. Secara langsung, pendaftaran projek ini di laman sesawang LPHS bagi mendapatkan permintaan permohonan terlebih dahulu sebelum proses penawaran nama dilaksanakan. Setelah APDL diperolehi oleh pemaju, senarai nama pemohon akan dikeluarkan oleh LPHS. 

Pemohon boleh mendapatkan kata laluan sementara dengan klik pada pautan ‘’Lupa Kata Laluan Anda’’ di paparan Log Masuk Pengguna. Kata laluan sementara tersebut akan dihantar ke email pemohon (email dihantar ke alamat email pemohon berdasarkan pendaftaran pemohon dalam sistem ini) untuk digunakan sementara sebelum pemohon mengantikan kata laluan yang baru.
Pengemaskinian maklumat hanya dibenarkan pada status "Senarai Menunggu" sahaja. Pemohon boleh mengemaskini sendiri dalam Sistem Pendaftaran Rumah Selangorku atau Hartanah Harga Kawalan melibatkan semua perkara berikut:
 • Pertukaran Lokasi Projek
 • Pertukaran jenis Rumah Selangorku (A, B, C, D dan E)
 • Alamat pekerjaan atau surat menyurat pemohon
 • No Telefon; 
 • Jika melibatkan perubahan dari segi taraf perkahwinan, status pekerjaan, jumlah tanggungan dan pendapatan pemohon serta sebagainya. Permohonan ini akan melalui proses semakan dan pengesahan semula oleh LPHS dan menyebabkan status pendaftaran pemohon berubah kepada ‘’Berjaya Didaftarkan".

Jika melibatkan perubahan dari segi taraf perkahwinan, status pekerjaan, jumlah tanggungan dan pendapatan pemohon serta sebagainya. Permohonan ini akan melalui proses semakan dan pengesahan semula oleh LPHS dan menyebabkan status pendaftaran pemohon berubah kepada ‘’Berjaya Didaftarkan.

Setelah pemohon yang dikategorikan ‘’TAWARAN BERSYARAT’’ adalah wajib untuk mengemukakan Salinan Perjanjian Jual-Beli berserta cukai tanah atau cukai pintu sebagai bukti pemilikan kediaman tersebut di luar Selangor. Bagi status permohonan dalam ‘SENARAI MENUNGGU’ tidak perlu dikemukakan dalam proses permohonan pendaftaran ini lagi.
Pemohon yang menolak tawaran akan menyebabkan nama pemohon disenarai hitamkan dalam Sistem Pendaftaran Rumah Selangorku atau Hartanah Harga Kawalan selama tempoh 2 tahun.
Boleh. Tertakluk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan dalam tempoh tiga (3) bulan. Rayuan juga boleh dibuat diatas talian melalui sistem pendaftaran.
Proses pemilihan Rumah adalah berdasarkan sistem merit. Tiada sebarang rayuan bagi tawaran pemilihan Rumah Selangorku yang akan diterima oleh LPHS kerana keputusan pemilihan ini adalah muktamad.
LPHS hanya memastikan pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sehingga pengeluaran surat tawaran sahaja dan diluar bidang kuasa LPHS dalam menguruskan pinjaman. Proses pembiayaan atau pinjaman boleh dirujuk kepada pihak pemaju melalui panel bank yang dilantik atau melalui inisiatif pemohon sendiri untuk mendapatkan pembiayaan/pinjaman. Walaubagaimanapun, pemohon dinasihatkan untuk menyemak kelayakan pinjaman terlebih dahulu sebelum membuat pilihan projek yang dikehendaki berdasarkan harga jualan sepertimana yang dipamerkan di laman sesawang LPHS.
Tidak.

Bagi membantu pembeli membuat perancangan kewangan yang bijak sebelum membuat komitmen pembiayaan perumahan, pemohon boleh mempelajari modul kewangan melalui laman sesawang https://learn.akpk.org.my/course/rumahku. Manakala, Khidmat Nasihat Pembiayaan kepada pemohon yang telah ditolak pembiayaan perumahan boleh melayari laman sesawang http://myknp.akpk.org.my.

Perbezaan diantara kedua-dua projektersebut adalah seperti berikut:

Rumah Selangorku (LPHS)

- Senarai Nama adalah berdasarkanpemarkahan merit iaitu melalui Sistem Permohonan Hartanah Negeri Selangor(SPHNS).

- Pemohon dan Pasangan (WarganegaraMalaysia) tidak mempunyai sebarang hartanah.

Rumah Selangorku (Pendaftaran Pemaju)

- Senarai Nama adalah melalui pihakpemaju bagi projek tersebut.

- Pemohon atau pasangan mempunyai satu(1) hartanah sahaja, layak untuk membuat permohonan bagi projek di bawahkategori Pendaftaran Pemaju. Ini bermaksud, permohonan bagi projek ini adalahbagi kediaman yang kedua (2).