Selamat Datang.
Sila Tunggu Sebentar.
Memuat Laman Sesawang..

1.

Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon rumah ?

Jawapan

:

Syarat kelayakan untuk memohon rumah adalah seperti berikut:

 • Pemohon dan pasangan merupakan warganegara Malaysia berumur 18 tahun ke atas;
 • Permohonan Rumah Jenis A: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM3,500.00;
 • Permohonan Rumah Jenis B: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM7,000.00;
 • Permohonan Rumah Jenis C: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM10,000.00;
 • Permohonan Rumah Jenis D, JENIS E DAN JENIS E KHAS: Pendapatan isi rumah (suami dan isteri) tidak melebihi RM14,500;
 • Pemohon hanya dibenarkan membuat pilihan 1 jenis rumah sahaja sama ada jenis A, B, C,atau D semasa membuat permohonan;
 • Pemohon atau pasangan belum memiliki rumah sama ada melalui projek kerajaan atau swasta di Selangor;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Perjanjian Jual-Beli dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon Rumah Selangorku


2.

Apakah syarat-syarat kelayakan untuk memohon komersial (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik)?

Jawapan

:

 • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas;
 • Pendapatan isi rumah hingga RM15,000 sebulan namun keutamaan kepada pemohon RM 10,000.00 sebulan mengikut pilihan pemohon ;
 • Pemohon tidak mempunyai sebarang jenis rumah kediaman komersial (Pangsapuri Perkhidmatan dan SOHO) / boutique office (SOVO/ SOFO atau SOLO) dan bukan berdasarkan pemilikan kediaman perumahan;
 • Permohonan pindah milik hanya dibenarkan selepas 5 tahun dari Penyerahan Kunci (V.P) dengan kebenaran Pihak Berkuasa Negeri;
 • Tempoh sah laku bagi setiap permohonan yang didaftarkan adalah selama 2 tahun. Selepas tempoh tersebut data permohonan yang masih SENARAI MENUNGGU akan dikeluarkan dari sistem dan pemohon perlu membuat permohonan baru sekiranya masih berminat untuk memohon semula.


3.

Bagaimanakah cara untuk mendaftar bagi permohonan Komersial (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) ?

Jawapan

:

Pemohon boleh mendaftar secara ‘online’ di laman web LPHS https://ehartanah.lphs.gov.my/lphs/www/

Pemohon perlu memastikan pilihan kategori adalah betul. Ini terdapat 3 kategori pendaftaran iaitu ;
(i) Rumah Selangorku
(ii) Kedai/Industri Mampu Milik
(iii) Komersial (Pangsapuri Perkhidmatan/SOHO/SOVO/SOFO Mampu Milik)


4.

Bolehkah saya mendapatkan Manual proses pendaftaran Rumah atau hartanah harga kawalan (kedai/industri mampu milik atau Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) sebagai rujukan ?

Jawapan

:

Sekiranya pemohon tidak mengetahui proses pendaftaran secara betul dan tepat, sila rujuk manual proses pendaftaran Rumah Selangorku boleh dirujuk pada laman sesawang LPHS seperti berikut : http://ehartanah.lphs.gov.my/


5.

Apakah dokumen yang diperlukan bagi permohonan rumah atau hartanah harga kawalan (kedai/industri mampu milik atau Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) semasa pendaftaran online ?

Jawapan

:

Pemohon perlu muat naik (upload) dokumen-dokumen berikut semasa pendaftaran iaitu:

 • Salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Pendapatan

  (i) Penyata gaji terkini atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri;
  (ii) Surat akuan bersumpah daripada pesuruhjaya sumpah sekiranya pasangan tidak bekerja;


6.

Berapakah harga rumah atau hartanah harga kawalan (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) ?

Jawapan

:

Harga rumah adalah tidak melebihi RM250,000.00 seunit tertakluk kepada jenis rumah, keluasan, lokasi dan kemudahan-kemudahan yang disediakan. Manakala untuk komersial (pangsapuri perkhidmatan/SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) bermula pada harga RM 230,000 seunit sehingga RM 270,000 seunit.


7.

Dimanakah lokasi rumah atau hartanah harga kawalan (Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik) yang boleh dipohon ?

Jawapan

:

Pemohon boleh menyemak senarai projek rumah yang boleh dipohon di laman web LPHS http://lphs.selangor.gov.my

 • Peringatan! Sila pastikan lokasi yang dipilih adalah mengikut kategori yang betul dalam sistem pendaftaran. Ini bermaksud permohonan Rumah Selangorku hanya untuk pendaftaran Rumah Selangorku sahaja dan tidak boleh membuat pilihan projek dalam kategori Komersial seperti Pangsapuri Perkhidmatan/ SOHO/SOVO/SOFO mampu milik.


8.

Kenapa permohonan saya dalam Sistem Pendaftaran Rumah atau hartanah harga kawalan dikategorikan sebagai ‘DRAF’ ?

Jawapan

:

Pemohon yang masih belum melengkapkan sepenuhnya permohonan dalam Sistem Pendaftaran Rumah Selangorku akan diletakkan dalam kategori ‘Draf’. Pemohon perlu menyemak semula permohonan dengan melengkapkan maklumat yang wajib diisi dan dokumen dimuat naik yang diperlukan. Sekiranya pemohon gagal melengkapkan maklumat permohonan dan tidak berjaya dihantar dalam tempoh 21 hari, maka pendaftaran ini akan terpadam dan permohonan baru perlu didaftarkan semula.


9.

Kenapa permohonan Rumah atau hartanah harga kawalan saya berstatus ‘SENARAI MENUNGGU’ ?

Jawapan

:

Pemohon dalam status ‘SENARAI MENUNGGU’ bermaksud pemohon dalam proses Pra-Tawar namun tertakluk kepada kriteria dan syarat kelayakan pemohon, jumlah permintaan daripada pemohon, stok unit rumah yang ada boleh ditawarkan dan sebagainya yang mempengaruhi proses penawaran dan kelayakan pemohon. Kebiasaanya, pendaftaran permohonan yang direkod dalam sistem di LPHS melebihi daripada jumlah stok unit yang boleh ditawarkan kepada pemohon dan perlu menunggu sehingga terdapat kekosongan unit.


10.

Berapa lamakah permohonan saya untuk ditawarkan Rumah atau hartanah harga kawalan setelah berstatus masih dalam ‘SENARAI MENUNGGU’?

Jawapan

:

Selepas tempoh 2 tahun masih tiada keputusan tawaran maka pendaftaran permohonan baru perlu dibuat semula. Walau bagaimanapun, pemohon boleh menukar lokasi projek permohonan sekiranya merasakan permohonan tersebut telah lama atau tidak berminat lagi.


11.

Apakah yang patut saya lakukan apabila status saya adalah ‘TAWARAN BERSYARAT’ bagi permohonan Rumah atau hartanah harga kawalan ?

Jawapan

:

Pemohon yang layak ditawarkan Rumah Selangorku atau hartanah harga kawalan, pihak pemaju berkenaan akan menghubungi pemohon melalui surat/emel/panggilan telefon pemakluman berhubung status kelayakan pemohon dengan menghendaki pemohon mengemukakan ‘Dokumen Sokongan’ (hardcopy) yang diperlukan oleh Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS) seperti berikut :

 • Satu (1) salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan;
 • Satu (1) salinan Surat Nikah/Daftar Perkahwinan/SuratCerai/Sijil Kematian pasangan;
 • Satu (1) Surat Pengesahan bujang daripada majikan atau Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri bagi pemohon yang belum berkahwin
  (Salinan asal, wajib dikemukakan);
 • Satu (1) salinan penyata gaji terkini sebulan sahaja atau pengesahan pendapatan daripada Pesuruhjaya Sumpah sekiranya bekerja sendiri;
  (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)
 • Satu (1) salinan Surat Akuan Bersumpah daripada pesuruhjaya sumpah sekiranya pasangan tidak bekerja;
  (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)
 • Satu (1) salinan Penyata KWSP (jika ada) berserta sejarah pengeluaran KWSP ;
  (tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan) ; dan
 • Satu (1) salinan Laporan dan rekod pemohon dan pasangan di Central Credit Reference Information System (CCRIS) atau CTOS yang menyatakan laporan dan rekod CCRIS.
  (Salinan asal, wajib dikemukakan dan tidak kurang 3 bulan dari tarikh serahan)

Semua ‘Dokumen Sokongan’ (hardcopy) pemohon yang telah dilengkapkan oleh pemohon perlu dikemukakan kepada pihak pemaju untuk diserahkan kepada pihak LPHS bagi tujuan semakan dan pengesahan LPHS sebelum surat tawaran dikeluarkan. Pemohon yang layak boleh menyemak status di atas talian iaitu ‘’Terima Tawaran’’ iaitu surat tawaran telah dikeluarkan. Dengan ini, pemohon boleh mendapatkan surat tawaran tersebut daripada pemaju berkenaan bagi urusan pemilihan unit, perjanjian jual beli dan sebagainya.


12.

Bolehkah saya mendaftarkan permohonan bagi projek Rumah atau hartanah harga kawalan sekiranya senarai projek tiada di laman sesawang LPHS ?

Jawapan

:

Pemohon boleh berdaftar bila-bila masa namun perlu membuat pilihan projek juga disebabkan pilihan projek tersebut adalah wajib dalam setiap permohonan yang didaftarkan. Ini bermaksud permohonan akan berada dalam senarai projek yang dipohon iaitu dalam Pra-Tawar sekiranya dalam senarai menunggu. Bagi mengelakan berlakunya kes penipuan daripada mana-mana pihak, permohon perlu merujuk senarai projek yang telah diluluskan untuk pendaftaran projek sepertimana yang dipamerkan di laman sesawang LPHS.


13.

Kenapa tiada penawaran nama dibuat bagi Rumah atau hartanah harga kawalan yang didaftarkan dalam laman sesawang LPHS untuk kategori ‘’Projek Akan Datang’’ ?

Jawapan

:

Ini kerana, pemaju masih dalam proses mendapatkan kelulusan Permit Pengiklanan dan Lesen Pemaju (APDL) daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan dimasukan dalam kategori ‘’Projek Akan Datang’’. Secara langsung, pendaftaran projek ini di laman sesawang LPHS bagi mendapatkan permintaan permohonan terlebih dahulu sebelum proses penawaran nama dilaksanakan. Setelah APDL diperolehi oleh pemaju, senarai nama pemohon akan dikeluarkan oleh LPHS.


14.

Bagaimanakah saya hendak mendapatkan kata laluan (password) disebabkan terlupa kata laluan?

Jawapan

:

Pemohon boleh mendapatkan kata laluan sementara dengan klik pada pautan ‘’Lupa Kata Laluan Anda’’ di paparan Log Masuk Pengguna. Kata laluan sementara tersebut akan dihantar ke email pemohon (email dihantar ke alamat email pemohon berdasarkan pendaftaran pemohon dalam sistem ini) untuk digunakan sementara sebelum pemohon mengantikan kata laluan yang baru.


15.

Bagaimanakah cara untuk mengemaskini maklumat terkini saya setelah berjaya didaftarkan dalam Sistem Pendaftaran Rumah atau hartanah harga kawalan ?

Jawapan

:

Pengemaskinian maklumat hanya dibenarkan pada status "Senarai Menunggu" sahaja. Pemohon boleh mengemaskini sendiri dalam Sistem Pendaftaran Rumah atau hartanah harga kawalan melibatkan semua perkara berikut:

 1.   Pertukaran Lokasi Projek;
 2.   Pertukaran jenis Rumah Selangorku (B, C dan D);
 3.   Alamat pekerjaan atau surat menyurat pemohon;
 4.   No Telefon ;
 5.   Jika melibatkan perubahan dari segi taraf perkahwinan,status pekerjaan, jumlah tanggungan dan pendapatan pemohon serta sebagainya. Permohonan ini akan melalui proses semakan dan pengesahan semula oleh LPHS dan menyebabkan status pendaftaran pemohon berubah kepada ‘’Berjaya Didaftarkan”.

Selain itu, pemohon juga boleh mengisi borang yang disediakan di kaunter LPHS untuk pengemaskinian maklumat pemohon dengan dilampirkan salinan maklumat seperti sijil nikah, gaji dan sebagainya berkaitan.


16.

Apakah permohonan saya akan dipertimbangkan sekiranya saya telah memiliki/pembelian kediaman rumah di luar Selangor ?

Jawapan

:

Setelah pemohon yang dikategorikan ‘’TAWARAN BERSYARAT’’ adalah wajib untuk mengemukakan Salinan Perjanjian Jual-Beli berserta cukai tanah atau cukai pintu sebagai bukti pemilikan kediaman tersebut di luar Selangor. Bagi status permohonan dalam ‘SENARAI MENUNGGU’ tidak perlu dikemukakan dalam proses permohonan pendaftaran ini lagi.


17.

Adakah permohonan saya disenarai hitam sekiranya saya menolak tawaran Rumah atau hartanah harga kawalan yang ditawarkan ?

Jawapan

:

Pemohon yang menolak tawaran akan menyebabkan nama pemohon disenarai hitamkan dalam Sistem Pendaftaran Rumah atau hartanah harga kawalan selama tempoh 2 tahun.


18.

Bagaimanakah proses pemilihan Rumah atau hartanah harga kawalan dilaksanakan ?

Jawapan

:

Proses pemilihan Rumah adalah berdasarkan sistem merit. Tiada sebarang rayuan bagi tawaran pemilihan Rumah yang akan diterima oleh LPHS kerana keputusan pemilihan ini adalah muktamad.


19.

Bagaimanakah saya hendak memastikan rumah atau hartanah harga kawalan yang telah ditawarkan kepada saya layak untuk mendapat pinjaman ?

Jawapan

:

LPHS hanya memastikan pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sehingga pengeluaran surat tawaran sahaja dan diluar bidang kuasa LPHS dalam menguruskan pinjaman. Proses pembiayaan atau pinjaman boleh dirujuk kepada pihak pemaju melalui panel bank yang dilantik atau melalui inisiatif pemohon sendiri untuk mendapatkan pembiayaan/pinjaman. Walaubagaimanapun, pemohon dinasihatkan untuk menyemak kelayakan pinjaman terlebih dahulu sebelum membuat pilihan projek yang dikehendaki berdasarkan harga jualan sepertimana yang dipamerkan di laman sesawang LPHS.


20.

Adakah Kerajaan Negeri menyediakan pinjaman rumah atau hartanah harga kawalan sekiranya pembeli gagal mendapatkan pinjaman bank ?

Jawapan

:

Tidak.

Bagi membantu pembeli membuat perancangan kewangan yang bijak sebelum membuat komitmen pembiayaan perumahan, pemohon boleh mempelajari modul kewangan melalui laman sesawang https://learn.akpk.org.my/course/rumahku. Manakala, Khidmat Nasihat Pembiayaan kepada pemohon yang telah ditolak pembiayaan perumahan boleh melayari laman sesawang http://myknp.akpk.org.my.