Architecture Architecture Sistem U Ceria
Architecture

Projek Ceria

Mengecat
House
Mengecat
House
Berpagar
House
Bumbung
House

Skim Ceria

Skim ini disediakan bagi tujuan baikpulih kerosakan harta bersama pangsapuri kos rendah dan sederhana rendah di Negeri Selangor.

Syarat-syarat permohonan

1. Kerosakan harta bersama yang kritikal

2. Hanya satu (1) jenis harta bersama yang dibenarkan untuk dibaikpulih.

3. Permohonan daripada JMB/ MC/ Persatuan Penduduk/ Ejen berdaftar.

4. Kedudukan kewangan JMB/ MC/ Persatuan Penduduk yang memuaskan.

John

Bayaran

Pihak JMB/ MC/ Persatuan Penduduk perlu mendepositkan sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah kos baikpulih tersebut kepada Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) sebagai bayaran komitmen dan jaminan untuk mendapatkan skim bantuan ini.

John

Kaedah pembayaran

- 5% dibayar sebelum kerja-kerja baikpulih bermula;

- Baki deposit 5% dibayar selepas prestasi kerja mencapai 50%

John

Borang Permohonan

Sila klik untuk muat turun

Hubungi Kami

Sila Kemukakan Sebarang Pertanyaan Berhubung Skim Ceria